24. k návrhu na schválení smlouvy o podnájmu nebytových prostor

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0764/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0764/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu na schválení smlouvy o podnájmu nebytových prostor Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. předloženou smlouvu o podnájmu nebytových prostor dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, informovat nájemce dle schváleného bodu I.°tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 14.10.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
24. k návrhu na schválení smlouvy o podnájmu nebytových prostor
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0764/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...