30. k informaci o platovém výměru pracovnice pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

30. k informaci o platovém výměru pracovnice pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Suggestion Number:
Resolution Number: 0695/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0695/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k informaci o platovém výměru pracovnice pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. úpravu platového tarifu pracovnice pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č.°121/2022 Sb., účinného od 1. 9. 2022

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat platový výměr pracovnice pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 

    Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
30. k informaci o platovém výměru pracovnice pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Suggestion Number:
Resolution Number: 0695/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...