29. k informaci o platovém výměru ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.

29. k informaci o platovém výměru ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.

Suggestion Number:
Resolution Number: 0694/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0694/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k informaci o platovém výměru ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. úpravu platového tarifu ředitele LDN Vršovice, p. o., dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 121/2022 Sb., účinného od 1. 9. 2022

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat platový výměr ředitele LDN Vršovice, p. o., uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

    Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
29. k informaci o platovém výměru ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
Suggestion Number:
Resolution Number: 0694/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...