19. k návrhu na prodej pozemků parc. č. 2239/3 a parc. č. 2239/26 v k. ú. Vršovice, Praha

19. k návrhu na prodej pozemků parc. č. 2239/3 a parc. č. 2239/26 v k. ú. Vršovice, Praha

Suggestion Number:
Resolution Number: 0684/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0684/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na prodej pozemků parc. č. 2239/3 a parc. č. 2239/26 v k. ú. Vršovice, Praha Rada městské části Praha 10

I. nesouhlasí

 1. s prodejem pozemků parc. č. 2239/3 a parc. č. 2239/26 v k. ú. Vršovice, Praha

   

  0

 

II. ukládá

 1. informovat představenstvo společnosti ALIBO Praha, a. s., o skutečnosti dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.11.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
19. k návrhu na prodej pozemků parc. č. 2239/3 a parc. č. 2239/26 v k. ú. Vršovice, Praha
Suggestion Number:
Resolution Number: 0684/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (6)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...