38. k návrhu na změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10

38. k návrhu na změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0703/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0703/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. zajistit zpracování platových výměrů dle bodu I. tohoto usnesení, podepsat je a informovat ředitele o termínu převzetí

    Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
38. k návrhu na změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0703/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...