52. k návrhu na zahájení zadávacího řízení v nadlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky s názvem Tisk měsíčníku „Praha 10“

52. k návrhu na zahájení zadávacího řízení v nadlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky s názvem Tisk měsíčníku „Praha 10“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0717/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0717/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na zahájení zadávacího řízení v nadlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky s názvem Tisk měsíčníku „Praha 10“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. zahájení zadávacího řízení v nadlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky s názvem Tisk měsíčníku „Praha 10“ dle zadávacích podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. zajistit zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky schválené dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.10.2022

  0

 2. podepsat jmenování členů komise a jejich náhradníků dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 21.10.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka
52. k návrhu na zahájení zadávacího řízení v nadlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky s názvem Tisk měsíčníku „Praha 10“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0717/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.

Attached Documents (6)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...