68. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 741, o výměře 29,0 m², k.°ú. Vršovice, obec Praha, za účelem stavby lešení pro rekonstrukci fasády a výkopu pro drenáž

68. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 741, o výměře 29,0 m², k.°ú. Vršovice, obec Praha, za účelem stavby lešení pro rekonstrukci fasády a výkopu pro drenáž

Suggestion Number:
Resolution Number: 0733/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0733/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 741, o výměře 29,0 m², k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem stavby lešení pro rekonstrukci fasády a výkopu pro drenáž Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 741, v k. ú. Vršovice, obec Praha, o°výměře 29,0 m2, se Společenstvím vlastníků jednotek Ruská 711/82, Praha 10, se sídlem Ruská 711/82, 101 00, Praha 10 - Vršovice, IČO 029 52 220, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 741, v k. ú. Vršovice, obec Praha, o°výměře 29,0 m2, se Společenstvím vlastníků jednotek Ruská 711/82, Praha 10, se sídlem Ruská 711/82, 101 00, Praha 10 - Vršovice, IČO 029 52 220, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
68. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 741, o výměře 29,0 m², k.°ú. Vršovice, obec Praha, za účelem stavby lešení pro rekonstrukci fasády a výkopu pro drenáž
Suggestion Number:
Resolution Number: 0733/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (6)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...