12. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru

12. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru

Suggestion Number:
Resolution Number: 0677/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0677/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na schválení uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru dle přílohy č.°1 tohoto usnesení (příloha č.°1 předloženého materiálu)

   

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat smlouvu o nájmu nebytového prostoru dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 30.12.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...