13. k návrhu na schválení výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor

13. k návrhu na schválení výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor

Suggestion Number:
Resolution Number: 0678/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0678/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na schválení výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

   

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat výpověď dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.10.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
13. k návrhu na schválení výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor
Suggestion Number:
Resolution Number: 0678/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...