31. k návrhu na poskytnutí finančních darů z rozpočtu MČ Praha 10 pro uživatele sociální služby tísňová péče

31. k návrhu na poskytnutí finančních darů z rozpočtu MČ Praha 10 pro uživatele sociální služby tísňová péče

Suggestion Number:
Resolution Number: 0696/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0696/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na poskytnutí finančních darů z rozpočtu MČ Praha 10 pro uživatele sociální služby tísňová péče Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. poskytnutí finančních darů z rozpočtu MČ Praha 10 žadatelům, kteří užívají tísňovou péči od registrovaného poskytovatele sociální služby tísňová péče, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat darovací smlouvy se schválenými žadateli dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 30.12.2022

  0

 2. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 30.12.2022

  0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
31. k návrhu na poskytnutí finančních darů z rozpočtu MČ Praha 10 pro uživatele sociální služby tísňová péče
Suggestion Number:
Resolution Number: 0696/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...