60. k návrhu na schválení Smlouvy o poskytování IT služeb ve vazbě na zajištění Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a°městských částí na období do roku 2025

60. k návrhu na schválení Smlouvy o poskytování IT služeb ve vazbě na zajištění Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a°městských částí na období do roku 2025

Suggestion Number:
Resolution Number: 0641/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0641/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na schválení Smlouvy o poskytování IT služeb ve vazbě na zajištění Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Smlouvy o poskytování IT služeb s Hlavním městem Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 110 00, IČO 000 64 581, ve znění dle přílohy číslo 1 předloženého materiálu 

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat Smlouvu o poskytování  IT služby dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Karolina Götzová, pověřen/a zastupováním vedoucí/ho odboru hospodářské správy

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
60. k návrhu na schválení Smlouvy o poskytování IT služeb ve vazbě na zajištění Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a°městských částí na období do roku 2025
Suggestion Number:
Resolution Number: 0641/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...