58. k návrhu na schválení prodeje vyřazeného majetku DDHM

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0639/RMČ/2022
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0639/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na schválení prodeje vyřazeného majetku DDHM Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. prodej vyřazeného drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat Kupní smlouvu na prodej vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

    Zodpovídá: Bc. Karolina Götzová, pověřen/a zastupováním vedoucí/ho odboru hospodářské správy

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
58. k návrhu na schválení prodeje vyřazeného majetku DDHM
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0639/RMČ/2022
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...