62. k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1873/94 - ostatní plocha/zeleň o výměře 214 m2 v°k.°ú. Vršovice, Praha 10

62. k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1873/94 - ostatní plocha/zeleň o výměře 214 m2 v°k.°ú. Vršovice, Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0643/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0643/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1873/94 - ostatní plocha/zeleň o výměře 214 m2 v k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. nesouhlasí

 1. s prodejem pozemku parc. č. parc. č. 1873/94 - ostatní plocha/zeleň o výměře 214 m2 v°k.°ú. Vršovice, Praha 10

  0

 

II. ukládá

 1. informovat pana Tomáše Paclta o této skutečnosti dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.11.2022

  0

 2. zahájit jednání o odkupu pozemku parc. č. 1873/106, k. ú. Vršovice ve vlastnictví pana Tomáše Paclta

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 31.12.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
62. k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1873/94 - ostatní plocha/zeleň o výměře 214 m2 v°k.°ú. Vršovice, Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0643/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (7)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...