38. k návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střešního pláště objektu základní školy U Roháčových kasáren“ ve zjednodušeném podlimitním řízení

38. k návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střešního pláště objektu základní školy U Roháčových kasáren“ ve zjednodušeném podlimitním řízení

Suggestion Number:
Resolution Number: 0619/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0619/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střešního pláště objektu základní školy U Roháčových kasáren“ ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce střešního pláště objektu základní školy U Roháčových kasáren“ dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat a zajistit uveřejnění Oznámení o zrušení zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce střešního pláště objektu základní školy U Roháčových kasáren“ dle bodu I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 02.09.2022

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, uvolněná členka RMČ
38. k návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střešního pláště objektu základní školy U Roháčových kasáren“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
Suggestion Number:
Resolution Number: 0619/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...