56. k návrhu na změnu rozpočtu 2020 (RO 8025 a RO 8026)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0637/RMČ/2022
Předkladatel: Komrsková Jana, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0637/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na změnu rozpočtu 2020 (RO 8025 a RO 8026) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. změnu rozpočtu 2022 (RO 8025 a RO 8026) dle přílohy č.°1 tohoto usnesení (příloha č.°1 předloženého materiálu)

  0

 

II. ukládá

 1. provést změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 31.08.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka
56. k návrhu na změnu rozpočtu 2020 (RO 8025 a RO 8026)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0637/RMČ/2022
Předkladatel: Komrsková Jana, Ing.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...