1. k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace (RO 3065)

1. k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace (RO 3065)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0582/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0582/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace (RO 3065) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. změnu°rozpočtu°2022°-°mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace (RO 3065) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. provést změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

    Termín plnění: 31.08.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka
1. k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace (RO 3065)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0582/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...