3. k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - 100% podíl MČ na celkové daňové povinnosti hl.°m.°Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2021 (RO°3059)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0584/RMČ/2022
Předkladatel: Komrsková Jana, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0584/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - 100% podíl MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2021 (RO 3059) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. změnu rozpočtu 2022 - 100% podíl MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2021 (RO 3059) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. provést změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

    Termín plnění: 31.08.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka
3. k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - 100% podíl MČ na celkové daňové povinnosti hl.°m.°Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2021 (RO°3059)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0584/RMČ/2022
Předkladatel: Komrsková Jana, Ing.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...