2. k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - Odvod z loterií (RO 3053)

2. k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - Odvod z loterií (RO 3053)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0583/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0583/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - Odvod z loterií (RO 3053) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. návrh na změnu rozpočtu 2022 - Odvod z loterií (RO 3053) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  0

 

II. ukládá

 1. provést změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 31.08.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka
2. k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - Odvod z loterií (RO 3053)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0583/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...