35. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v°nadlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Zabezpečení ostrahy v objektech CSOP“

35. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v°nadlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Zabezpečení ostrahy v objektech CSOP“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0616/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0616/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v nadlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Zabezpečení ostrahy v objektech CSOP“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr poskytovatele SPOLEČNOST PRO°OSTRAHU DS PRAHA 10 (vedoucí účastník BLESK Servis, s. r. o., se sídlem J.°Mařánka 1163, 399 01 Milevsko, IČO 276 07 429), dle předloženého materiálu

  0

 2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem dle bodu I. 1. tohoto usnesení ve znění dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, a to po splnění povinností zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou podmínkou uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o výběru dodavatele

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 09.09.2022

  0

 2. paní Evě Lexové, pověřené řízením CSOP, p. o., podepsat a zajistit uzavření smlouvy na°realizaci veřejné zakázky s názvem „Zabezpečení ostrahy v objektech CSOP“ s°poskytovatelem SPOLEČNOST PRO OSTRAHU DS PRAHA 10 (vedoucí účastník BLESK Servis, s. r. o., se sídlem J. Mařánka 1163, 399 01 Milevsko, IČO 276 07 429), schválené tímto usnesením (příloha č. 6 předloženého materiálu)

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.10.2022

  0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
35. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v°nadlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Zabezpečení ostrahy v objektech CSOP“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0616/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (7)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...