36. k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky

36. k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky

Suggestion Number:
Resolution Number: 0617/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0617/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření smluv o účasti v  projektu „Praha 10 bez graffiti“ na základě přihlášek se subjekty dle  přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. odstranění graffiti z domů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínek stanovených smlouvou o účasti v  projektu „Praha 10 bez graffiti“ na náklady MČ Praha 10, maximálně do výše dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ dle bodu I. 1. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.09.2022

  0

 2. zajistit odstranění graffiti na nemovité věci dle bodu I. 2. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.11.2022

  0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
36. k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky
Suggestion Number:
Resolution Number: 0617/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...