48. k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0629/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0629/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2022 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2022 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

    0

 

II. souhlasí

  1. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

    0

 

III. pověřuje

  1. PaedDr. Martina Sekala, místostarostu, k předložení informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 Zastupitelstvu MČ Praha 10

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
48. k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0629/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...