52. k návrhu na schválení "Plánu zlepšování pro rok 2022" a zprávy o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ za rok 2021

52. k návrhu na schválení "Plánu zlepšování pro rok 2022" a zprávy o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ za rok 2021

Suggestion Number:
Resolution Number: 0633/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0633/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na schválení "Plánu zlepšování pro rok 2022" a zprávy o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ za rok 2021 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. zprávu o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ za rok 2021 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. schvaluje

 1. Plán zlepšování pro rok 2022 programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda°21“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

III. ukládá

 1. zajistit vyplnění kritérií místní Agendy 21 v databázi CENIA a předání zprávy o plnění auditů udržitelného rozvoje na Ministerstvo životního prostředí ČR za rok 2022

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 31.10.2022

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
52. k návrhu na schválení "Plánu zlepšování pro rok 2022" a zprávy o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ za rok 2021
Suggestion Number:
Resolution Number: 0633/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...