24. k návrhům na zahájení exekučních řízení

24. k návrhům na zahájení exekučních řízení

Suggestion Number:
Resolution Number: 0605/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0605/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. podání návrhů na exekuční řízení vůči povinným dle exekučních titulů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat návrhy na zahájení exekučních řízení dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 23.09.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
24. k návrhům na zahájení exekučních řízení
Suggestion Number:
Resolution Number: 0605/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...