6. k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností LEGAL OFFICE střed, s. r. o.

6. k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností LEGAL OFFICE střed, s. r. o.

Suggestion Number:
Resolution Number: 0587/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0587/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností LEGAL OFFICE střed, s. r. o. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Obytný soubor Malešice“, se°společností LEGAL OFFICE střed, s. r. o., se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 055 23 478, ve znění dle části IV. předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat°smlouvu°o°spolupráci°mezi°společností°LEGAL°OFFICE°střed,°s.°r.°o., se°sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 055 23 478 a Městskou částí Praha°10, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

    Termín plnění: 16.09.2022

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, místostarosta
6. k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností LEGAL OFFICE střed, s. r. o.
Suggestion Number:
Resolution Number: 0587/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...