57. k návrhu na změnu názvu "oddělení archivu" Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10

57. k návrhu na změnu názvu "oddělení archivu" Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0638/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0638/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na změnu názvu "oddělení archivu" Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. změnu názvu ze stávajícího  oddělení archivu v Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10 na oddělení spisoven v Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10, přičemž u dotčených pracovních pozic (vedoucí oddělení a 2 referenti/ky - archiv) nedochází ke změně náplně popisu pracovní činnosti

   

  s účinností od 1. 9. 2022

  0

 

II. ukládá

 1. zapracovat uvedenou úpravu dle bodu I. tohoto usnesení do Organizačního řádu ÚMČ Praha 10

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 01.09.2022

  0

 2. provést nezbytné pracovněprávní úkony vyplývající z bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 01.09.2022

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
57. k návrhu na změnu názvu "oddělení archivu" Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0638/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...