34. k návrhu na schválení podání žádosti o individuální účelovou neinvestiční dotaci v rámci projektu „MHMP - sociální bydlení“

34. k návrhu na schválení podání žádosti o individuální účelovou neinvestiční dotaci v rámci projektu „MHMP - sociální bydlení“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0615/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0615/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na schválení podání žádosti o individuální účelovou neinvestiční dotaci v rámci projektu „MHMP - sociální bydlení“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. podání žádosti o individuální účelovou neinvestiční dotaci v rámci projektu „MHMP - sociální bydlení“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat žádost o individuální účelovou neinvestiční dotaci v rámci projektu „MHMP - sociální bydlení“ dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka

  Termín plnění: 31.08.2022

  0

 2. podat žádost o individuální účelovou neinvestiční dotaci v rámci projektu „MHMP - sociální bydlení“ dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 07.09.2022

  0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
34. k návrhu na schválení podání žádosti o individuální účelovou neinvestiční dotaci v rámci projektu „MHMP - sociální bydlení“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0615/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...