27. k návrhu na uzavření Dodatku č. 26 (zúčtovacího) k pojistné smlouvě č. 7720784126 s°Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group

27. k návrhu na uzavření Dodatku č. 26 (zúčtovacího) k pojistné smlouvě č. 7720784126 s°Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group

Suggestion Number:
Resolution Number: 0608/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0608/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na uzavření Dodatku č. 26 (zúčtovacího) k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 26 (zúčtovacího) k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186°00, IČO 471 16 617, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. uzavřít Dodatek č. 26 (zúčtovací) k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186°00, IČO 471 16 617, schválený dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 31.08.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
27. k návrhu na uzavření Dodatku č. 26 (zúčtovacího) k pojistné smlouvě č. 7720784126 s°Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
Suggestion Number:
Resolution Number: 0608/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...