28. k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora

28. k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora

Suggestion Number:
Resolution Number: 0609/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0609/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

 

II. ukládá

 1. provést změnu rozpočtu Městské části Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 31.08.2022

  0

 2.  zajistit realizaci čerpání výdajů v roce 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 31.12.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
28. k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora
Suggestion Number:
Resolution Number: 0609/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...