29. k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7

29. k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7

Suggestion Number:
Resolution Number: 0610/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0610/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. přidělení bytu v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 panu                                               , dle důvodové zprávy Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. přidělení bytu v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 panu                                               , dle důvodové zprávy Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. předat Evě Lexové, pověřené řízením CSOP v Praze 10, p. o., informaci o schválení přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.08.2022

  0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
29. k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Suggestion Number:
Resolution Number: 0610/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...