47. k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2021 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 10 v roce 2021

47. k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2021 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 10 v roce 2021

Suggestion Number:
Resolution Number: 0628/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0628/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2021 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 10 v roce 2021 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 10 za rok 2021 uzavřenou s hlavním městem Prahou ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. schvaluje

 1. uzavření smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na městské části Praha 10 v roce 2021, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

III. ukládá

 1.     podepsat smlouvu schválenou dle bodu II. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka

  Termín plnění: 31.08.2022

  0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
47. k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2021 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 10 v roce 2021
Suggestion Number:
Resolution Number: 0628/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...