22. k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v°soudních sporech proti dlužníkům

22. k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v°soudních sporech proti dlužníkům

Suggestion Number:
Resolution Number: 0603/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0603/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování Městské části Praha 10 v soudních sporech proti osobám dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. zajistit podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování Městské části Praha 10 v°soudních sporech dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 07.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
22. k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v°soudních sporech proti dlužníkům
Suggestion Number:
Resolution Number: 0603/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...