55. k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) ÚMČ Praha 10

55. k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) ÚMČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0636/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0636/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) ÚMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. ruší

 1. jednu pracovní pozici navigátor/ka Kontaktního místa pro bydlení v referátu bytů v°oddělení bytů a nebytových prostor v Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) ÚMČ Praha 10

   

  ke dni 31. 8. 2022

  0

 

II. schvaluje

 1. organizační strukturu Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) ÚMČ Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  s účinností od 1. 9. 2022

  0

 

III. ukládá

 1. zajistit provedení pracovněprávních úkonů, které vyplývají z bodu I. a II. tohoto usnesení

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 31.08.2022

  0

 2. zapracovat uvedené organizační změny dle bodů I. a II. tohoto usnesení do Organizačního řádu ÚMČ Praha 10

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 31.08.2022

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
55. k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) ÚMČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0636/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...