30. k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.

30. k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.

Suggestion Number:
Resolution Number: 0611/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0611/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o., v maximální výši 590 000 Kč, na výměnu poškozených bojlerů pro ohřev teplé vody v objektu CSOP - DSŽ Sámova, dle žádosti E. Lexové, pověřené řízením CSOP v Praze 10, p. o., s termínem realizace do 31. 12. 2023, dle přílohy č.°1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. předat Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, informaci o schválení čerpání finančních prostředků z fondu investic, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

    Termín plnění: 31.08.2022

    0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
30. k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Suggestion Number:
Resolution Number: 0611/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...