45. Návrh na schválení smlouvy o zajištění škol v přírodě v Horském hotelu na Černé hoře ve školním roce 2022/2023

45. Návrh na schválení smlouvy o zajištění škol v přírodě v Horském hotelu na Černé hoře ve školním roce 2022/2023

Suggestion Number:
Resolution Number: 0626/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0626/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
Návrh na schválení smlouvy o zajištění škol v přírodě v Horském hotelu na Černé hoře ve školním roce 2022/2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. znění vzorové smlouvy o zajištění škol v přírodě uvedené v příloze předloženého materiálu

  0

 2. uzavření smluv ve znění schváleném dle bodu I.1. tohoto usnesení pro konkrétní základní školy dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. informovat ředitele škol o schválení znění smlouvy dle bodu I.1. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

  Termín plnění: 06.09.2022

  0

 2. zajistit zpracování smluv dle bodu I.2. tohoto usnesení pro jednotlivé školy, předložit smlouvy k podpisu smluvním stranám a smlouvy za městskou část Praha 10 podepsat

  Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

  Termín plnění: 22.09.2022

  0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
45. Návrh na schválení smlouvy o zajištění škol v přírodě v Horském hotelu na Černé hoře ve školním roce 2022/2023
Suggestion Number:
Resolution Number: 0626/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...