46. k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0627/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0627/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. návrh na vyřazení opotřebovaných herních prvků: 

    Kolotoč a Vahadlová houpačka 2ks v organizaci Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace

     

    0

 

II. schvaluje

  1. vyřazení opotřebovaných herních prvků dle bodu I. tohoto usnesení a příloh předloženého materiálu

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
46. k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0627/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...