32. k návrhu na prodloužení termínu realizace investiční akce a čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

32. k návrhu na prodloužení termínu realizace investiční akce a čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Suggestion Number:
Resolution Number: 0613/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0613/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na prodloužení termínu realizace investiční akce a čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením RMČ Praha 10 č. 94 ze dne 15.°2.°2022 v bodě II. 1.1. k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., do 1. 5. 2023

    0

 

II. ukládá

  1. předat Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 p. o., informaci  o prodloužení termínu úkolu schváleného dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

    Termín plnění: 31.08.2022

    0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
32. k návrhu na prodloužení termínu realizace investiční akce a čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Suggestion Number:
Resolution Number: 0613/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...