20. k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru

20. k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru

Suggestion Number:
Resolution Number: 0601/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0601/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru Rada městské části Praha 10

I. neschvaluje

  1. na základě nesouhlasu Komise majetkové a nebytových prostor změnu nájemce nebytového prostoru dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. informovat JUDr. Petra Oehma o neschválení změny nájemce dle schváleného bodu I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...