43. k návrhu na zapojení škol zřizovaných městskou částí Praha 10 do výzvy č. 5/2022 - Přírodní zahrady

43. k návrhu na zapojení škol zřizovaných městskou částí Praha 10 do výzvy č. 5/2022 - Přírodní zahrady

Suggestion Number:
Resolution Number: 0624/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0624/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na zapojení škol zřizovaných městskou částí Praha 10 do výzvy č. 5/2022 - Přírodní zahrady Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. se zapojením škol zřizovaných MČ Praha 10 do dotační výzvy č. 5/2022 - Přírodní zahrady dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. zajistit informování ředitelů škol dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

  Termín plnění: 06.09.2022

  0

 2. podepsat dokumenty potřebné k podání žádostí škol o dotaci za městskou část Praha 10

  Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

  Termín plnění: 30.11.2022

  0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
43. k návrhu na zapojení škol zřizovaných městskou částí Praha 10 do výzvy č. 5/2022 - Přírodní zahrady
Suggestion Number:
Resolution Number: 0624/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...