2. k návrhu na schválení a vyhlášení dotačního programu pro oblast podpory péče o°památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 na rok 2023

2. k návrhu na schválení a vyhlášení dotačního programu pro oblast podpory péče o°památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 na rok 2023

Suggestion Number:
Resolution Number: 0667/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0667/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na schválení a vyhlášení dotačního programu pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 na rok 2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. zásady dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o°památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 v roce 2023 (dále jen „zásady“), které tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o°památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 v°roce 2023, dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu

  0

 3. související části zásad dle příloh č. 2 až 4 předloženého materiálu

  0

 4. vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 10 v°rámci dotačního programu pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 v roce 2023, která tvoří přílohu č. 5 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. zveřejnit vyhlášení dotačního programu dle bodu I. 1. tohoto usnesení na úřední desce a na webu městské části Praha 10

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 30.09.2022

  0

 2. zveřejnit znění zásad dle přílohy č. 1 a souvisejících částí zásad dle příloh č. 2 až 5 předloženého materiálu na úřední desce a na webu městské části Praha 10

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 30.09.2022

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, místostarosta
2. k návrhu na schválení a vyhlášení dotačního programu pro oblast podpory péče o°památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 na rok 2023
Suggestion Number:
Resolution Number: 0667/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (9)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...