44. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, V°Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0625/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0625/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pro organizaci Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 431 tis. Kč na realizaci projektu "Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost"

    0

 

II. ukládá

  1. zajistit informování ředitele organizace Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

    Termín plnění: 06.09.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
44. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, V°Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0625/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...