33. k návrhu na schválení převodu movitého majetku ve správě Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0614/RMČ/2022
Předkladatel: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0614/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na schválení převodu movitého majetku ve správě Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. převod movitého majetku ve správě Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovici, p. o., vymezeného v příloze č. 3 předloženého materiálu, a to do správy příspěvkovým organizacím MČ Praha 10 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. informovat ředitele příspěvkových organizací Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.08.2022

  0

 2. informovat ředitele příspěvkových organizací MŠ Chmelová 2921/8, Praha 10, p. o.; Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, p. o. a ZŠ Olešská 2222/18, Praha 10, p. o., dle bodu I. tohoto usnesení 

  Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

  Termín plnění: 31.08.2022

  0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
33. k návrhu na schválení převodu movitého majetku ve správě Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0614/RMČ/2022
Předkladatel: Kočí Michal, Mgr.

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...