42. k návrhu na souhlas se zřízením místa poskytovaného vzdělávání organizace Základní škola česko-německá s.r.o. na území MČ Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0623/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0623/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na souhlas se zřízením místa poskytovaného vzdělávání organizace Základní škola česko-německá s.r.o. na území MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. se zřízením místa poskytovaného vzdělávání organizace Základní škola česko-německá, s.°r. o., na území MČ Praha 10

    0

 

II. ukládá

  1. zajistit informování organizace Základní škola česko-německá, s. r. o., dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

    Termín plnění: 06.09.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
42. k návrhu na souhlas se zřízením místa poskytovaného vzdělávání organizace Základní škola česko-německá s.r.o. na území MČ Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0623/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...