1. k návrhu na uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 k akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“

1. k návrhu na uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 k akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0193/RMČ/2024
Suggestor: Čásenský Martin, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0193/RMČ/2024
ze dne 04.04.2024
k návrhu na uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 k akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 na akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“ se Společností ZŠ Strašnice „OHLA ŽS & SYNER“, ve kterém je°vedoucím společníkem společnost OHLA ŽS, a. s., IČO 463 42 796, se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, a společníkem SYNER, s. r. o., IČO 482 92 516, se°sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, ve znění příloh č. 1 až 8 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo schválený v bodě I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 19.04.2024

    0

 
Předkladatel: Mgr. Martin Čásenský, místostarosta
1. k návrhu na uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 k akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0193/RMČ/2024
Suggestor: Čásenský Martin, Mgr.

Attached Documents (8)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...