61. k návrhu na uzavření smlouvy o výprose části pozemku parc. č. 2078/344, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem provozování Střediska služeb pro děti a rodiče -°Dětských skupin

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0642/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0642/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na uzavření smlouvy o výprose části pozemku parc. č. 2078/344, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem provozování Střediska služeb pro děti a rodiče - Dětských skupin Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o výprose části pozemku parc. č. 2078/344, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem provozování Střediska služeb pro děti a rodiče°-°Dětských skupin s°Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace, o. p. s., IČO 708 73 241, se sídlem Sámova 7, 101 00 Praha 10, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat smlouvu o výprose části pozemku parc. č. 2078/344, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem provozování Střediska služeb pro děti a rodiče°-°Dětských skupin s°Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace, o. p. s., IČO 708 73 241, se sídlem Sámova 7, 101 00 Praha 10, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 31.08.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
61. k návrhu na uzavření smlouvy o výprose části pozemku parc. č. 2078/344, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem provozování Střediska služeb pro děti a rodiče -°Dětských skupin
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0642/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...