50. k návrhu na souhlas s pokračováním ředitelky mateřské školy ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0631/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0631/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na souhlas s pokračováním ředitelky mateřské školy ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s pokračováním ředitelky mateřské školy (kód MŠ10) ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. zajistit informování ředitelky mateřské školy (kód MŠ10) o pokračování ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období

    Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

    Termín plnění: 16.09.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
50. k návrhu na souhlas s pokračováním ředitelky mateřské školy ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0631/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...