50. k návrhu na souhlas s pokračováním ředitelky mateřské školy ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období

50. k návrhu na souhlas s pokračováním ředitelky mateřské školy ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období

Suggestion Number:
Resolution Number: 0631/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0631/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na souhlas s pokračováním ředitelky mateřské školy ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s pokračováním ředitelky mateřské školy (kód MŠ10) ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. zajistit informování ředitelky mateřské školy (kód MŠ10) o pokračování ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období

    Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

    Termín plnění: 16.09.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
50. k návrhu na souhlas s pokračováním ředitelky mateřské školy ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období
Suggestion Number:
Resolution Number: 0631/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...