49. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8031) - vratky

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0630/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0630/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8031) - vratky Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. návrh na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  0

 

II. ukládá

 1. zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení
   

  Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 31.08.2022

  0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
49. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8031) - vratky
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0630/RMČ/2022
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...