5. k informaci o uplatnění Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích za období 01-07/2022

5. k informaci o uplatnění Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích za období 01-07/2022

Suggestion Number:
Resolution Number: 0586/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0586/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k informaci o uplatnění Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích za období 01-07/2022 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. informace o uplatnění Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích za období 01-07/2022

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, místostarosta
5. k informaci o uplatnění Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích za období 01-07/2022
Suggestion Number:
Resolution Number: 0586/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...