51. k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v programu Kanboard k°červnu 2022

51. k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v programu Kanboard k°červnu 2022

Suggestion Number:
Resolution Number: 0632/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0632/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v programu Kanboard k červnu 2022 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v programu Kanboard k°červnu 2022

    0

 

II. ukládá

  1. předložit RMČ Praha 10 informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v°programu Kanboard k září 2022

    Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

    Termín plnění: 30.11.2022

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
51. k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v programu Kanboard k°červnu 2022
Suggestion Number:
Resolution Number: 0632/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...