25. k návrhu na souhlas s vyplacením finanční odměny za koordinaci 3. ročníku projektu „Moje stopa ve škole“

25. k návrhu na souhlas s vyplacením finanční odměny za koordinaci 3. ročníku projektu „Moje stopa ve škole“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0689/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0689/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na souhlas s vyplacením finanční odměny za koordinaci 3. ročníku projektu „Moje stopa ve škole“ Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s vyplacením finanční odměny ředitelce Základní školy Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, za koordinaci 3. ročníku projektu participativního rozpočtu „Moje stopa ve škole“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímu OŠK, zajistit vyplacení odměny ředitelce Základní školy Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

    Termín plnění: 12.10.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
25. k návrhu na souhlas s vyplacením finanční odměny za koordinaci 3. ročníku projektu „Moje stopa ve škole“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0689/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...