6. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu trvání pracovněprávního vztahu

6. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu trvání pracovněprávního vztahu

Suggestion Number:
Resolution Number: 0671/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0671/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu trvání pracovněprávního vztahu Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu trvání pracovněprávního vztahu             v Základní škole Karla Čapka, Kodaňská 658/16, Praha 10 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat smlouvu schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 31.10.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
6. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu trvání pracovněprávního vztahu
Suggestion Number:
Resolution Number: 0671/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...